Share page
Contact us
We are ready for your questions
Remarks
Name
Email
Vaše lične podatke ćemo čuvati samo za vreme razdoblja međusobne komunikacije te ćemo ih izbrisati u roku od 3 meseca od zadnje poruke. Za dodatne informacije pročitajte Zaštita privatnosti. I consent

Destinacija - Big picture

Add to favorites
Show on map


Područje:

 • Maribor, kao drugi najveći grad Slovenije i prestonica Štajerske, u zagrljaju
 • Pohorja, koje buja u moru zelenih šuma (da li znate da je Pohorje najistočniji deo Alpa?) sa jedne strane
 • i vinorodnih brežuljaka od gradskih brda Maribora do Slovenskih gorica na drugoj strani.
 • Povrh toga još reka Drava, koja utire svoj put između Pohorja i Kozjaka do Maribora i dalje ravnicom Dravskog polja.

22 opštine:

 • Maribor, Rače – Fram, Hoče – Slivnica, Starše,
 • Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskom Polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica kraj Drave, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveti Jurij u Slovenskim goricama, Sveta Trojica u Slovenskim goricama, Šentilj.

Jezgro turističke ponude:

 • vino i kuhinja,
 • rekreacija i sport, takođe profesionalne pripreme i utakmice,
 • kultura grada i provincije
 • prirodno okruženje, turizam u provinciji, eko-turizam, wellness, (duhovna) hodočašća,
 • kongresni i poslovni turizam,
 • igre, kupovina …