Share page
Contact us
We are ready for your questions
Remarks
Name
Email
Vaše lične podatke ćemo čuvati samo za vreme razdoblja međusobne komunikacije te ćemo ih izbrisati u roku od 3 meseca od zadnje poruke. Za dodatne informacije pročitajte Zaštita privatnosti. I consent

Gradska kuća – „Rotovž“

Title: Turistički informativni centar Maribor
Address: Partizanska cesta 6a, 2000 Maribor
Phone: +386 (0)2 23 46 611
Fax: +386 (0)2 23 46 613
Open photo gallery
Add to favorites
Show on map
Godine 1515 su na današnjem Glavnom trgu sagradili kasnogotsku gradsku kuću - „rotovž“, koju su italijanski majstori između 1563 i 1565 godine prezidali u duhu renesanse. Iz tog vremena je i balkon (loggia), ukrašen sa reljefom, na kojem je uobličen gradski grb, okružena sa dva lava i godinom 1565. Fasada je podeljena sa pilasterima.

Komplikacije sa tornjem

Iznad ulaznog dela stoji barokni toranj sa krovom u obliku pečurke, o čijoj izgradnji govori priča: "Naručilac je dao građevinskom majstoru da sagradi toranj, ali mu nije namenio dovoljno zlatnika; iz ljutnje toranj taj nije izgradio u sredini." Primećujete razliku?
 
Zgradu su sredinom 19. veka preradili u duhu kasnog klasicizma, a između 1952. do 1954. su joj vratili prvobitni izgled. Posebno interesantna je barokna dvorana, koju je sa plafonskim štukaturama opremio A. Quadrio. Danas služi za venčanja i prijeme gradonačelnika.