Share page
Contact us
We are ready for your questions
Remarks
Name
Email
Vaše lične podatke ćemo čuvati samo za vreme razdoblja međusobne komunikacije te ćemo ih izbrisati u roku od 3 meseca od zadnje poruke. Za dodatne informacije pročitajte Zaštita privatnosti. I consent

Muzej narodnog oslobođenja Maribor

Title: Muzej narodnog oslobođenja Maribor
Address: Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor
Working hours: Ponedeljak-petak 8.00-17.00, subota 9.00-12.00, nedelje i praznici zatvoreno, po prethodnom dogovoru i van radnog vremena
Phone: +386 (0)2 23 52 600, +386 (0)2 235 26 05
Fax: +386 (0)2 25 27 394
Tickets: Izložbe: odrasli 3,00 EUR, deca predškolskog i školskog uzrasta, đaci i studenti 2,00 EUR; Vođenje na stranom jeziku 10,00 EUR
Open photo gallery
Add to favorites
Show on map
Zadaci muzeja su evidentiranje, dokumentovanje, sakupljanje, vrednovanje, interpretiranje i istraživanje i prezentacija predmeta pokretne kulturne baštine javnosti. U Muzeju narodnog oslobođenja Maribor se trudimo, da sa stalnom i sa brojnim povremenim izložbama sakupljeno gradivo za period 20. i 21. veka što više približimo posetiocima.

Počeci

Muzej narodnog oslobođenja Maribor je počeo da deluje kao samostalna muzejska ustanova 1. maja 1958. Osnovao ga je tadašnji Opštinski ljudski odbor Maribor. Njegovi počeci datiraju iz 1947. godine, kada je u Pokrajinskom muzeju u Mariboru otvorena zbirka o narodnooslobodilačkom boju. To je bila prva zbirka te vrste u slovenačkim kompleksnim muzejima. Koncept sadržaja muzeja je tačno definisan prilikom njegovog osnivanja. Reč je o istorijskom muzeju, koji se bavi sa muzeološkim i historiografskim razmatranjem novije istorije severoistočne Slovenije.
 
Muzej ima svoje prostorije u građanskoj vili na uglu Mladinske ulice i Ulice heroja Tomšiča, koju je sredinom devedesetih godina prošlog veka dao da se sagradi mariborski preduzetnik Scherbaum.

Muzejske zbirke i foto zbirka

Danas je pored interesantnih i bogatih muzejskih zbirki, koje broje više desetina hiljada muzejskih postavki,  jako bogata i muzejska foto zbirka, koja čuva mnogo dokumentarnih fotografija i negativa, ali i priličan broj  video i audio gradiva. Posebnost muzeja je arhiva sa više od 120 tekućih metara gradiva iz okupatorskih i partizanskih izvora. Muzej narodnog oslobođenja Maribor je takođe bio među prvima u Sloveniji, koji je uveo radno mesto kustosa pedagoga. Muzejska pedagoška služba je i danas sa svojim raznovrsnim oblicima rada jedan od stubova muzejske delatnosti –  klasične posete muzejskih izložbi, brojne dečije i andragoške radionice, organizacija obaveznih izbornih predmeta za učenike srednjih škola, organizacija kulturnih dana, kulturnih noći, koje mladi posetioci istražujući našu prošlost provedu u muzeju, studijske radionice, manifestacije i još ponešto.
 
U 2009. godini smo otvorili drugi deo nove stalne postavke. U izložbenim prostorijama posetioci mogu da se prošetaju kroz Scherbaumeov salon, a drugom delu mogu da prate uspon i pad mariborske industrije a u sklopu tog dela postavke mogu da pogledaju i dokumentarni film »Fabrika Maribor«
 
U 2010 smo otvorili treći deo stalne postavke, koja posetioce vodi kroz period drugog svetskog rata na području Maribora. 
 
U muzeju se formira i fond tehničke baštine. Maribor je u 20. veku bio jedan od najvećih industrijskih centara na ovom području. Kraj 20. veka je sa sobom doneo propadanje brojnih industrijskih pogona, zatvaranje radnih mesta i fabrika i time mnoge stiske ljudi. U fabrikama, koje su zatvarale svoja vrata, su ostale mašine, koje su 20. veku pomogle da se ime Maribora ponese u svet. Osnivanjem odeljenja za tehničku baštinu pokušamo da ih spasemo od propadanja.
 
U muzeju se ponosimo i sa izuzetno bogatom zbirkom fotoaparat Avgusta i Marie Bohanec, a sa postavkama pratimo događaje u gradu i široj okolini i uvek iznova iznenađujemo sa novi idejama.