Deli stran
Kontaktirajte nas
Z veseljem vam bomo odgovorili.
Vaše vprašanje
Ime
Elektronski naslov

Razpis in prijavnice za sodelovanje na božično - novoletnem sejmu

Naziv: Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Naslov: Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 234 66 00
Odpri galerijo fotografij
Dodaj med priljubljene
Prikaži na zemljevidu

Povabilo ponudnikom za zbiranje prijav za najem sejemskih hišic in stojnic na božično – novoletnem sejmu v okviru Čarobnega decembra v Mariboru 2017

1. ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR – POHORJE objavlja povabilo za najem sejemskih hišk in sejemskih stojnic za božično - novoletni sejem v okviru Čarobnega decembra v Mariboru 2017.

V sejemskih hišicah in stojnicah se sme prodajati predmete, ki po svojemu namenu in obliki ustrezajo prazničnem vzdušju in predstavljajo priložnostna darila.

2. KONCEPT PRODAJNE VSEBINE

Na voljo je:

A) 5 samostojnih sejemskih hišk: velikost hiške: cca. 200 cm x 300 cm, v=3 m (do slemena),

  • prodajna polica na zunanji in notranji strani,
  • električna napeljava za razsvetljavo in vtičnice 220V, 1x stikalo,
  • 2x okna s plexi steklom,
  • omogočajo popolno zaprtje vseh odprtin izven obratovalnega časa,
  • imajo vrata s ključavnico na ključ,

ki jih bo organizator postavil na Ulici Maksimiljana Držečnika in na Trgu Leona Štuklja.
Vse hiške imajo lastni električni priključek. Porabljena električna energija je strošek organizatorja.

B) 10 sejemskih stojnic v velikost 2x1m

3. OBDOBJE NAJEMA HIŠKE ali STOJNICE

Prisotnost ponudnika je obvezna:
1. Na Ulici Maksimiljana Držečnika in na Trgu Leona Štuklja v Mariboru v času od 24. 11. do 14. 12. 2017, najem samostojnih sejemskih hišk in stojnic v času božično-novoletnega sejma je od ponedeljka do četrtka od 10:00 do 19:00, petek in sobota: od 10:00 do 22:00, v nedeljo od 16:00 do 20:00. (PRIJAVA 1)

2. Na Ulici Maksimiljana Držečnika in na Trgu Leona Štuklja v Mariboru v času od 15. 12. do 31. 12. 2017, najem samostojnih sejemskih hišk in stojnic v času božično-novoletnega sejma je od ponedeljka do četrtka od 10:00 do 19:00, petek in sobota: od 10:00 do 22:00, v nedeljo od 16:00 do 20:00, razen v nedeljo, 31. 12. 2017 je odpiralni čas od 10:00 do 22:00. (PRIJAVA 2)

S podpisano pogodbo se ponudnik zaveže, da bo prisoten vse dni v dogovorjenem delovnem času.

CENIK IN PLAČILO

A. CENA sejemske hiške je 300 EUR + DDV, v času od 24.11. do 14.12.2017 in v času od 15.12. do 31. 12. 2017.
B. CENA za najem sejemske stojnice je 50 EUR + DDV v času od 24.11. do 14.12.2017 in v času od 15.12. do 31. 12. 2017.

Ponudnik se lahko prijavi za obdobje v času od 24.11. do 14.12.2017 in od 15.12. do 31.12.2017.

ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA PRODAJALCE

Hiške je mogoče zasesti na dan 24. 11. 2017 do 9:00 (PRIJAVA 1) in 15.12.2017 do 9:00 (PRIJAVA 2).

Prijavijo se lahko samo samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega povabila.

Na sejmu lahko sodelujejo ponudniki, katerih predmeti ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo enega ali več izdelkov po naslednjem izboru:

1. izdelki s certifikati rokodelstva, ki jih podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
2. predstavitev bogastva kulinaričnega lokalnega, regionalnega izročila (Sladki program, ostala hrana), v darilni embalaži, primerni za darovanje,
3. igrače s certifikati (dobra igrača),
4. ročno izdelani izdelki,
5. izdelki iz zelišč (čaji, kozmetika, osebna higiena),
6. knjige/založništvo,
7. božično-novoletni darilni in okrasni program.

SEJEMSKE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator zagotovi: postavitev sejemskih hišk, razsvetljavo, priklop na električno omrežje in promocijo sejma v okviru svoje redne dejavnosti.

SEJEMSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKOV

Ponudniki lahko prodajajo le artikle s katerimi so se prijavili na povabilo, jih primerno pisno predstavili ter priložili foto ali video material.

V primeru nespoštovanja obratovalnega časa božično-novoletnega sejma v času Čarobnega decembra 2017 se ponudniku za vsak dan nesodelovanja na sejmu zaračuna kazen v znesku: 30,00 EUR neto.

Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezne dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Prodajalci morajo imeti svoje priponke, artikli morajo biti označeni s cenami, deklaracijami v slovenskem jeziku, strankam morajo prodajalci izdajati račune. To so pogoji, ki jih od organizatorja zahtevajo pristojne inšpekcijske službe.

Ponudnik v prijavi navede vse električne aparate, ki jih bo uporabljal, da se le tako lahko izognemo izpadom električne energije zaradi preobremenjenosti napeljave.

JAMSTVO IN ZAVAROVANJE

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnikov, poškodbe ponudnikov oz. njihovih prodajalcev, kot tudi ne za škodo nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali kateregakoli drugega vzroka.

Ponudniki odgovarjajo za škodo in nesrečo, ki jo povzročijo na sejemskem prostoru oz. sejmišču oni sami ali njihovo osebje.

ČIŠČENJE RAZSTAVNEGA PROSTORA

Organizator skrbi za čiščenje sejemskega prizorišča na splošno, za red in čistočo hiške in stojnice ter njene okolice pa je dolžan skrbeti vsak ponudnik sam.

PRAVNO FORMALNE ZADEVE

O izboru bodo ponudniki obveščeni: do 22. 11. 2017 za PRIJAVO 1, do 11. 12. 2017 za PRIJAVO 2.
Organizator bo pripravil pogodbo o sodelovanju za prodajo na omenjenem sejmu.
Pogodba o sodelovanju bo posredovana po e-pošti..

PRIJAVA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA:

Popolno prijavo sestavljajo spodaj navedene priloge, ki morajo biti v celoti priložene:

1. izpolnjen obrazec »Prijavnica 1« oz. »Prijavnica 2«
2. dokazilo o vpisu maloprodajne dejavnosti v poslovni register, oziroma akt o ustanovitvi (za gospodarske službe) ali priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike),
3. opis ponudbe oz. prodajnega programa,
4. fotografije izdelkov, ki so predmet prijave/priloga obvezna.

Organizator razporeja prostor za postavitev hišk in stojnic v najboljšem interesu organizacije prireditve.

V kolikor bo prijavljenih več ponudnikov kot je prostora, ima organizator pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami.

Ponudnik lahko zasede le prostor, ki mu je bil dodeljen.

POGOJI ZA PRIJAVO:

Prijava 1 za najem prodajnega prostora mora vsebovati vse zahtevane priloge ter dokazilo o plačilu najema sejemske hiške ali sejemske stojnice (za hiško v višini 300 EUR + DDV in mora biti poravnana najkasneje do 22. 11. 2017 do 13:00, za sejemsko stojnico 50 EUR + DDV in mora biti poravnana najkasneje do 22. 11. 2017 do 13:00).

Prijava 2 za najem prodajnega prostora mora vsebovati vse zahtevane priloge ter dokazilo o plačilu najema sejemske hiške ali sejemske stojnice (za hiško v višini 300 EUR + DDV in mora biti poravnana najkasneje do 12. 12. 2017 do 13:00, za sejemsko stojnico 50 EUR + DDV in mora biti poravnana najkasneje do 12. 12. 2017 do 13:00).

ROK PRIJAVE 1 je do 20. 11. 2017 do 9:00 preko e- pošte na e- naslov: zzt@maribor.si.
ROK PRIJAVE 2 je do 8. 12. 2017 do 9:00 preko e- pošte na e- naslov: zzt@maribor.si.

Podrobnejše informacije prek zzt@maribor.si ali po telefonu 02 234 66 00.